4 Eylül 2014 Perşembe

Teradata Alias Seçimi

0 yorum
Merhaba,

Teradata kolon’a alias verme konusunda şöyle bir seçimi var. Eğer bir kolon ismi hem tabloda hem de alias olarak verdiğinizde where koşulundaki kolon tablodakine refer ediyor.
Bu durumla birkaç kez DONEM kolonu için başıma geldi.
select cast(cast(cast(current_timestamp - interval '1' month as date format 'yyyymm') as varchar(6)) as integer) as DONEM
select cast(cast(cast(current_timestamp - interval '1' month as date format 'yyyymm') as varchar(6)) as integer) as DONEM
from table1
where DONEM=201408

25 Şubat 2014 Salı

PowerCenter Transformasyonlardan Geçen Kayıt Sayıları

0 yorum
Merhaba, Informatica PowerCenter da her bir transformasyonun Server tarafından işlenen kayıt sayılarını görüntülemek mümkün. Bunun için;
Workflow Designer -> Session -> Properties -> "Collect Performance Data"
checkbox'ını işaretleyip paketi çalıştırmanız gerekiyor.

Toplanan performans datasını görüntülemek için;

18 Şubat 2014 Salı

Teradata tarihe saniye,dakika,saat,gün,ay,yıl eklemek

0 yorum
Merhaba, Teradata'a en çok ihtiyaç duyulan scriptlerden bir tanesi tarih bir kolona saniye, dakika, saat, gün, ay ya da yıl eklemek.

Bu işlemi yapabilmek için Teradata'nın INTERVAL '[MIKTAR]' [BIRIM] scriptini kullanıyoruz.

Örnek Sorgu:
SELECT cast(current_date as timestamp(0)) AS SIMDI
 -- 30 saniye öncesi için
 , SIMDI - INTERVAL '30' SECOND AS OTUZ_SANIYE_ONCE
 -- 10 dakika sonra için
 , SIMDI + INTERVAL '10' MINUTE AS ON_DAKIKA_SONRA
 -- 5 saat öncesi için
 , SIMDI - INTERVAL '5' HOUR AS BES_SAAT_ONCE
 -- 1 gün eklemek için
 , SIMDI + INTERVAL '1' DAY AS YARIN
 -- Geçen ay için
 , SIMDI - INTERVAL '1' MONTH AS GECEN_AY
Çıktı:Kolay gelsin.

17 Şubat 2014 Pazartesi

Teradata Tarih alanını YYYYMMDD yapmak

0 yorum
Merhaba, Teradata'da tarih alanını istediğiniz formata dönüştürmek için cast as date format fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek Sorgu:
select CAST( --integer'a çevirmek için
CAST( --tarihi char yapmak için
CAST(current_date as date FORMAT 'YYYYMMDD' ) --tarih alanını formatlamak için
AS CHAR(8)) 
AS INTEGER) 

Çıktı:
Kolay gelsin.

16 Şubat 2014 Pazar

Teradata string birleştirme (Concatanete)

0 yorum
Merhaba,

Teradata'da iki stringi birleştirmek için çift pipe işareti ( || ) kullanılır.

Örnek Sorgu:
sel 'Fatih' || ' ' || 'Un' as Yazar;

Çıktı;

25 Şubat 2013 Pazartesi

Informatica - Connection Tanımlama

0 yorum

Merhaba, Bu yazımda Informatica PowerCenter'da nasıl connection tanımlanacağını göstereceğim.

Öncelikle PowerCenter'da connectionlar Repository bazlıdır. Yani bir workflow veya mappinge özel bir connection yapılamaz. Yeni bir connection tanımlamak için;

 1. Workflow Manager açılır.
 2. Connection tanımlamak istediğimiz Repository aktif edilir.(Repository içinden bir folder'ı açmak yeterlidir)
 3. Üst menüden "Connections" > "Relational..." seçilir. 

23 Şubat 2013 Cumartesi

Informatica - Eski Versiyonu Geri Yükleme

0 yorum
Merhaba, Bu yazımda Version control etkin bir repository'de objelerin önceki versiyonlarına nasıl dönüleceğini anlatacağım. Bu işlemi Repository Manager'dan yapacağız.
 1. İlk olarak geri yüklemek istediğimiz objeyi(workflow,mapping,vs.) seçip, Versioning  menüsünden "View History"i seçiyoruz.
 2. Geri yüklemek istediğimiz versiyonu seçip sağ tıklıyoruz ve "Export to XML File..."'ı seçiyoruz
older post